ثبت نام دوره های محاسبات

ثبت نام دوره های محاسبات ثبت نام دوره های محاسبات– شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن آزمون، حضور [...]

دوره های محاسبات 2 به1 عمران

دورهای محاسبات 2 به1 عمران دوره های محاسبات 2 به1 عمران-ارتقا پایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه , تمدید پروانه و ارتقا نظام مهندسی ساختمان دانشگاه پیام نور استان البرز با مدیریت دکتر مهدی [...]