دوره های ورود به حرفه ی اجرا عمران

دوره های ورود به حرفه ی اجرا عمران – دوره های ورود به حرفه ی اجرا عمران- باسلام ضمن تبریک به همکارانی که آزمون ورود به حرفه عمران و معماری  را قبول شده اند. برای دریافت پروانه ی صلا.حیت [...]