دوره ی گاز فشار ضعیف

دوره ی گاز فشار ضعیف دوره ی گاز فشار ضعیف-به اطلاع می رساند در اجرای مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تفاهم نامه های ۹۵۰/۴۰۰ مورخ ۸۲/۰۵/۱۳ و شماره ۵۶۸۳۰/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۸۷/۱۱/۰۶ وزارت راه و [...]