سامانه آموزشی نظام مهندسی کشور

سامانه آموزشی نظام مهندسی کشور : سامانه آموزشی نظام مهندسی کشور -فارغ التحصیلان هفت رشته نظام مهندسی ساختمان می توانند با حداقل سابقه کار حرفه ای 3 سال برای کارشناسی و 2 سال برای کارشناسی ارشد و [...]