ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی

ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی – طبق مصوب سال 1369 ماده 85 قانون کار , وزارت بهداشت مکلف و متولی بهداشت وسلامت در محیط کارگاه می باشد. وزارت کار متولی و [...]

ثبت نام در سایت آموزشی نظام مهندسی البرز

ثبت نام در سایت آموزشی نظام مهندسی البرز   ثبت نام در سایت آموزشی نظام مهندسی البرز- ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان [...]