قبولی مشروط نمرات 48-49 مهر99

قبولی مشروط نمرات 48-49 مهر99: قبولی مشروط نمرات 48-49 مهر99 -دستورالعمل دوره‌های آموزشی برای قبولی‌های با نمره ۴۸ و ۴۹ آزمون ورود به حرفه مهندسی مهر ۹۹ ابلاغ شد . افرادی که نمرات 48-49در آزمون [...]