ثبت نام دوره های محاسبات عمران

ثبت نام دوره های محاسبات عمران   ثبت نام دوره های محاسبات عمران- شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن [...]

مرکز آموزش نظام مهندسی

مرکز آموزش نظام مهندسی مرکز آموزش نظام مهندسی-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی  برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن آزمون، حضور در کلاس ها [...]

ارتقاپایه 2 به1 صلاحیت محاسبات

ارتقاپایه 2 به1 صلاحیت محاسبات   ارتقاپایه 2 به1 صلاحیت محاسبات-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن [...]

ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران

ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران   ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران – شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط [...]

دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات

دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات دوره های ارتقاپایه 2به1 محاسبات- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ،در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار [...]