کارشناس رسمی

کارشناس رسمی  کارشناس رسمی -کارشناس رسمی به کارشناسانی گفته می شود که علاوه بر داشتن ویژگی های فوق، دارای پروانه رسمی کارشناسی در رشته مربوطه باشند. برای دریافت پروانه کارشناس رسمی می بایست در [...]

آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1400

آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1400 آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1400-عموما کسانی که با اختلافی مواجه شده یا در حل پرونده ای دچار مشکل می شوند برای حل و فصل آن به دادگاه مراجعه می کنند . گاهی [...]

منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری – برای گزینش متقاضیان اخذ پروانه کارشناسان رسمی هر یک یا دو سال آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناس رسمی دادگستری برگزار می [...]