سایت آموزشی نظام مهندسی کشور

سایت آموزشی نظام مهندسی کشور   سایت آموزشی نظام مهندسی کشور- در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به کار پایه ۳ می باشد. مهندسانی که دارای این پروانه باشند طبق ماده ۱۱ قانون [...]

مصالح نوین تسلیح کننده frp درمهندسی عمران

مصالح نوین تسلیح کننده frp درمهندسی عمران مصالح نوین تسلیح کننده frp درمهندسی عمران در دهه های اخیر سشرفت وسیعی داشته است. از آنجایی که FRP در طی سالها کاربردی موفقیت آمیز در صنایع دیگر مانند هوا [...]