دوره ی تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها

دوره ی تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها دوره ی تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها-تاریخچه گاز در ایران: در واقع با حفاری اولین چاه های نفت در سال ۱۲۷۸هجری شمسی در مسجد سلیمان آغاز می گردد. زیرا در [...]