درخواست صدور پروانه

درخواست صدور پروانه درخواست صدور پروانه-ثبت درخواست صدور پروانه طبق جدول زمانی اعلام شده از طریق کارتابل نظام مهندسی قابل توجه قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان مرداد ماه 1400 : قبول شدگان [...]

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه :

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه :   مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه – مدارک عمومی: (۱-۱) تكمیل كاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی (کاربرگ) (۱-۲) دو [...]