نمرات 48-49 آزمون شهرسازی مرداد1400

نمرات 48-49 آزمون شهرسازی مرداد1400 نمرات 48-49 آزمون شهرسازی مرداد1400-اطلاعیه دفتر مقررات و ملی ساختمان: پیرو اطلاعیه اعلام نتایج قطعی آزمون‏های ورود به حرفه مهندسان مورخ مردادماه1400 و نظر به [...]