نمونه سوالات دوره ی hse نظام مهندسی

نمونه سوالات دوره ی hse نظام مهندسی نمونه سوالات دوره ی hse نظام مهندسی-مطابق دستورالعمل ابلاغی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۴۹۰۰۷/۴۲۰ مورخ ۹۷/۱۰/۲۶، شرکت در دوره [...]