دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا

مهندسین سازمان نظام مهندسی استان البرز که در آزمون صلاحیت اجرا نظام مهندسی البرز حداقل نمره 50 از 100 را کسب مینمایند میبایستی در هفت دوره کلاس های ورود به حرفه  صلاحیت اجرا شرکت نمایند   کلاس [...]