پیگیری عضویت نظام مهندسی

پیگیری عضویت نظام مهندسی پیگیری عضویت نظام مهندسی-فارق التحصیلان رشته های 7گانه نظام مهندسی پس از اتمام دوره ی کارشناسی با ارایه ی مدارک خود و مبلغ اولیه می توانند عضو سازمان نظام مهندسی شوند.و [...]