ارتقا پایه نظام مهندسی البرز

کلاس های ارتقا پایه نظام مهندسی البرز در دانشگاه پیام نور البرز واقع در استان البرز شهر کرج بلوار موذن -بلوار کمالی دهقان (بلوار دانشگاه) به صورت حضوری در حال برگزاری میباشد.مهندسین محترم برای [...]

کلاس تمدید پروانه ی نظام مهندسی ساختمان

کلاس تمدید پروانه ی نظام مهندسی ساختمان   کلاس تمدید پروانه ی نظام مهندسی ساختمان – تاریخچه پیدایش اچ اس ای (HSE) دانش بهداشت حرفه ای، به عنوان یک تخصص ویژه به نسبت جدید است اما مفاهیم [...]