کلاس مبحث 19 نظام مهندسی البرز

به استحضار کلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی البرز می رساند اژثز مهرماه سال 1402 برای ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال نظام مهندسی باید دوره مبحث 19 گذرانده شود. این کلاس ها برای تمامی مهندسین [...]

کلاس مبحث 19 نظام مهندسی البرز

کلاس مبحث 19 نظام مهندسی البرز بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی از مهرماه سال 1402 تمامی مهندسین نظام مهندسی که دارای صلاحیت نظارت عمران یا طراخی و یا نظارت معماری یا دارای صلاحیت طراحی یا [...]