کلاس های ورود به حرفه صلاحیت اجرا سازمان نظام مهندسی البرز

کلاس های ورود به حرفه صلاحیت اجرا سازمان نظام مهندسی البرز مهندسین عمران و مهندسین معماری سازمان نظام مهندسی البرز پس از ثبت نام در آزمون نظام مهندسی صلاحیت اجرا. و کسب حد نضاب قبولی در آزمون [...]