در مقالات نظام مهندسی

نمونه سوالات مبحث 17 نظام مهندسی

نمونه سوالات مبحث 17 نظام مهندسی-دوره ی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان  با عنوان لوله کشی گاز طبیعی هفدهمین مبحث از مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان است که از منابع مهم برای آزمون نظام مهندسی رشته های مختلف شمار می رود.

لوله کشی گاز مایع، گازهای سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گازهای غیرسوختنی شامل این مبحث نشده و تنها مقررات مرجع طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز ساختمانها و محوطه ها در کشور است.

دامنه کاربرد مبحث ۱۷

این مبحث در بخش اول برای گاز تحویلی ساختمان‌ها با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع و حداکثر مصرف ۱۶۰ مترمکعب بر ساعت و قطر لوله حداکثر ۴ اینچ، موارد زیر را در برمی‌گیرد.

حداقل ضوابط طراحی، اجرا و کنترل‌های کیفی لوله‌کشی گاز
نصب و راه‌اندازی وسایل گازسوز، دودکش‌ها
هوارسانی به وسایل گازسوز
ضوابط بهره‌برداری و ایمنی
بخش دوم مبحث با عنوان مقررات لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده، فشارهای بین ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع یا مصارف بالاتر از ۱۶۰ مترمکعب بر ساعت تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت را در برمیگیرد. این ظوابط باید در اماکن زیر رعایت شود.

مجتمع ها و ساختمان‌های مسکونی عمومی ( از حمله اداری، تجاری، بهداشتی، آموزشی و ورزشی)
محوطه‌ها و ساختمان های صنعتی
شهرک ‌های صنعتی و مسکونی
این بخش از مبحث نیز، حداقل ظوابط طراحی، اجرا و کنترل‌های کیفی لوله‌کشی گاز مصرف کنندگان فوق را در برمی‌گیرد.

لوله‌کشی گاز مایع، گازهای سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گازهای غیر سوختنی خارج از شمول مقررات این مبحث هستند.

 

این آزمون برای چه رشته هایی مناسب است؟

این آزمون برای داوطلبان آزمون های نظام مهندسی اجرا عمران، معماری اجرا، معماری نظارت، تاسیسات مکانیکی طراحی و تاسیسات مکانیکی نظارت ماسب میباشد. همچنین برای آزمون های دانشگاهی که مبحث ۱۷ در آن رشته تدریس شده و برای آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و…… مناسب میباشد.

 

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon