مدت زمان دوره های ورود به حرفه اجرا نظام مهندسی

مدت زمان دوره های ورود به حرفه اجرا نظام مهندسی مدت زمان دوره های ورود به حرفه اجرا نظام مهندسی- دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا برای مهندسان عمران و معماری می باشد که معتدل 7 دوره است . این 7 [...]