کارتابل نظام مهندسی

کارتابل نظام مهندسی کارتابل نظام مهندسی-سازمان نظام مهندسی کنونی در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شده سال ۱۳۵۶ تأسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام [...]